Monitorul Oficial
nr. 490/2 august 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.328/25-06-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   O.G. nr.16/30-07-2013 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
V
  3.   H.G. nr.554/30-07-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  4.   O. nr.225/09-07-2013 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru modificarea și completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011
-
  5.   O. nr.1.882/31-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea art. 11 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de către Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice și juridice
-


Joi, 22 august 2019, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.