Monitorul Oficial
nr. 548/29 august 2013

Publicare
  1.   O.G. nr.27/27-08-2013 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
A
  2.   H.G. nr.647/27-08-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea serviciilor publice esențiale la nivelul unităților administrativ-teritoriale
-
  3.   H.G. nr.651/27-08-2013 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificațiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea țesuturilor de origine animală
-
  4.   O. nr.290/26-08-2013 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea diferenței de cofinanțare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013
-
  5.   O. nr.1.055/21-08-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor, interimar, pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.286/2012
-
  6.   O. nr.1.060/23-08-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor, interimar, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorității Navale Române
A
  7.   O. nr.2.223/22-08-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
-


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.