Monitorul Oficial
nr. 723/25 noiembrie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.378/24-09-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
V
  2.   O. nr.3.102/08-10-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare, execuție și evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. Revizuire NP 076-2002", indicativ NP076-2013
V
  3.   L. nr.304/21-11-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
A
  4.   D. nr.897/20-11-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
  5.   D.C.C. nr.385/01-10-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  6.   O. nr.1.261/10-10-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și pentru viza anuală
-
  7.   D.C.C. nr.373/24-09-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  8.   O. nr.5.473/15-11-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "preșcolar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Dreamland" din localitatea Voluntari
-
  9.   D.C.C. nr.375/24-09-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  10.   O. nr.81/20-11-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IASI -S.R.L.
A


Duminică, 24 ianuarie 2021, 07:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.