Monitorul Oficial
nr. 749/3 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.322/28-11-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale
-
  2.   O. nr.1.342/07-11-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecțiilor cu transmitere sexuală
-
  3.   D. nr.926/27-11-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale
-
  4.   O. nr.1445/1293/2269/29-08,13-09,25-11-2013 (M.F.P., M.A.E., M.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei pentru oompletarea Procedurilor și modalităților de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei și comerțului nr. 1.081/M-1/6k)/480/2005
-
  5.   H.G. nr.919/20-11-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  6.   H.G. nr.922/27-11-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
-
  7.   H.G. nr.923/27-11-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"
-
  8.   H.G. nr.925/27-11-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
-
  9.   H.G. nr.928/27-11-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "învățământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  10.   H.G. nr.930/27-11-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
Republicare:
  11.   L. nr.52/21-01-2003 
LEGE privind transparența decizională în administrația publică
V


Marți, 24 noiembrie 2020, 23:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.