Monitorul Oficial
nr. 812/20 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.347/18-12-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  2.   D. nr.1.091/16-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  3.   L. nr.348/18-12-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom"- S.A.
-
  4.   D. nr.1.092/16-12-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A.
-
  5.   L. nr.349/18-12-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
-
  6.   D. nr.1.093/16-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
-
  7.   L. nr.353/18-12-2013 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  8.   D. nr.1.097/16-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  9.   D. nr.1.084/16-12-2013 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Imprumutător, si România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
-
  10.   D. nr.1.130/18-12-2013 
DECRET privind numirea unui judecător
-
  11.   D. nr.1.131/18-12-2013 
DECRET privind numirea unui judecător
-
  12.   H.G. nr.1.114/18-12-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru darea acestuia în folosință gratuita
-
  13.   O. nr.1.512/12-12-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări in legătură cu traficul rutier
V
  14.   O. nr.3.384/21-11-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013"
V
  15.   C. nr.39/16-12-2013 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013
-


Miercuri, 21 octombrie 2020, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.