Monitorul Oficial
nr. 122/19 februarie 2014

Publicare
  1.   H.C.D. nr.3/18-02-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  2.   H.C.D. nr.5/18-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690
-
  3.   D.C.C. nr.25/21-01-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală
V
  4.   H.G. nr.85/12-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la București la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 și, respectiv 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
-
  5.   O. nr.229/06-12-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate
-
  6.   O. nr.19/15-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
  7.   O. nr.167/13-02-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  8.   O. nr.3.045/29-01-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2014
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.