Monitorul Oficial
nr. 178/12 martie 2014

Publicare
  1.   L. nr.17/07-03-2014 
LEGE privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  2.   D. nr.262/05-03-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului "
-
  3.   H.C.D. nr.7/11-03-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700
-
  4.   Decizie nr.58/25-02-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L.
-
  5.   Decizie nr.59/25-02-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii ISPO BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
-
Republicare:
  6.   L. nr.329/08-07-2003 
LEGE privind exercitarea profesiei de detectiv particular
V
  7.   L. nr.360/02-09-2003 
LEGE privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-


Marți, 24 noiembrie 2020, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.