Monitorul Oficial
nr. 775/24 octombrie 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.461/16-09-2014 
DECIZIA nr. 461 din 16 septembrie 2014 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
V
  2.   D.C.C. nr.462/17-09-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
V
  3.   O. nr.1209/669/20-10,02-10-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
-
  4.   Decizie nr.2.667/15-10-2014 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal
A
  5.   Decizie nr.18/15-09-2014 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 18 din 15 septembrie 2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Luni, 21 septembrie 2020, 10:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.