Monitorul Oficial
nr. 942/23 decembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.173/16-12-2014 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii si securitătii, semnat la Kiev la 10 martie 2014
-
  2.   Acord/10-03-2014 
ACORD între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității
-
  3.   D. nr.903/16-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev la 10 martie 2014
-
  4.   O. nr.M.133/18-12-2014 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului apărării naționale
-
  5.   O. nr.2.194/06-11-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2014
-
  6.   O. nr.3.998/18-12-2014 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității
V
  7.   R. nr.18/22-12-2014 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006
A
  8.   N. nr.26/17-12-2014 (A.S.F.)
NORMĂ privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat
V


Marți, 29 septembrie 2020, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.