Monitorul Oficial
nr. 484/2 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.177/30-06-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
V
  2.   D. nr.598/30-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  3.   L. nr.181/30-06-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  4.   D. nr.602/30-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  5.   H.G. nr.460/24-06-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.476/24-06-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Duminică, 22 mai 2022, 19:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.