Monitorul Oficial
nr. 535/17 iulie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.352/07-05-2015 
DECIZIA nr. 352 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. XV alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
V
  2.   D.C.C. nr.383/27-05-2015 
DECIZIA nr. 383 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 102 alin. (2) și ale art. 342-346 din Codul de procedură penală
V
  3.   O.G. nr.15/15-07-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
A
  4.   O.G. nr.16/15-07-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  5.   H.G. nr.562/15-07-2015 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii
-
  6.   Decizie nr.8/09-07-2015 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Băiești
-
  7.   O. nr.836/16-07-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale
-
  8.   O. nr.4.395/30-06-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământ liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios si a programelor școlare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios
-
  9.   O. nr.4.403/30-06-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea învățământului Superior
-


Vineri, 10 iulie 2020, 08:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.