Monitorul Oficial
nr. 651/27 august 2015

Publicare
  1.   D. nr.696/26-08-2015 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență "HOREA" al Județului Mureș
-
  2.   D. nr.697/26-08-2015 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență "OLTENIA" al Județului Dolj
-
  3.   O.G. nr.30/26-08-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
  4.   O.G. nr.31/26-08-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
-
  5.   O.G. nr.32/26-08-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
  6.   O.G. nr.33/26-08-2015 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
  7.   O.G. nr.34/26-08-2015 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  8.   O.G. nr.35/26-08-2015 
ORDONANȚĂ privind reorganizarea activității de inspecție peritru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
A
  9.   H.G. nr.682/19-08-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca- Costești și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
-
  10.   H.G. nr.687/19-08-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015
-
  11.   O. nr.1.891/19-08-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator în vederea depistării și identificării organismelor dăunătoare și fenomenelor de fitotoxicitate la plante și produse vegetale
A
  12.   O. nr.1.898/20-08-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind organizarea și funcționarea Poliției Fitosanitare
-


Marți, 29 septembrie 2020, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.