Monitorul Oficial
nr. 797/27 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.244/26-10-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
  2.   D. nr.776/23-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
  3.   L. nr.245/26-10-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
-
  4.   D. nr.777/23-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala Nuclearo- Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
-
  5.   O. nr.1.234/20-10-2015 (M.E.Î.M.M.M.A.)
ORDIN al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 741/2015
-
  6.   O. nr.1.236/20-10-2015 (M.E.Î.M.M.M.A.)
ORDIN al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii si mediului de afaceri nr. 794/2015
-
  7.   O. nr.1235/20-10-2015 (M.E.Î.M.M.M.A.)
ORDIN privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 962/2015
-
  8.   O. nr.1.317/993/21-10-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  9.   Decizie nr.23/29-06-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 23 din 29 iunie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.