Monitorul Oficial
nr. 831/6 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.262/03-11-2015 
LEGE pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței’ Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentâle la care România este parte
-
  2.   D. nr.802/03-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  3.   H.C.D. nr.95/04-11-2015 
HOTĂRÂRE pentru adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarității de către propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (Uâ) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM (2015)450
-
  4.   D.C.C. nr.631/08-10-2015 
DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) și (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) și art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  5.   H.G. nr.919/03-11-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  6.   H.G. nr.920/03-11-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-
  7.   O. nr.239/02-11-2015 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare
-
  8.   O. nr.954/29-10-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2015
-


Luni, 21 octombrie 2019, 13:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.