Monitorul Oficial
nr. 953/23 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.336/18-12-2015 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 februarie 2015
-
  2.   D. nr.1.004/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 februarie 2015
-
  3.   H.G. nr.979/16-12-2015 
HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuției de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul școlar 2015-2016
-
  4.   O. nr.184/15-12-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerțul intracomunitar cu animale din speciile bovine și suine
V
  5.   O. nr.186/16-12-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
-
  6.   O. nr.187/16-12-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind asistența și cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea științifică a problemelor referitoare la alimente
-
  7.   O. nr.188/17-12-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autoritătii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de preiucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
-
  8.   O. nr.4.017/4.374/10-12,18-12-2015 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-


Joi, 22 aprilie 2021, 02:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.