Monitorul Oficial
nr. 973/29 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.347/23-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  2.   D. nr.1.061/22-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  3.   L. nr.355/23-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  4.   D. nr.1.069/23-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  5.   O. nr.3.737/23-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate"
V
  6.   O. nr.3.775/24-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central
V
  7.   O. nr.4.114/28-12-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și de gestiune în cadrul Programului "Prima Casa", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  8.   N. nr.34/23-12-2015 (A.S.F.)
NORMĂ privind cerințele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale
V
  9.   Decizie nr.1.145/22-12-2015 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind identificarea pieței relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură
-
Rectificare:
  10.   O.U.G. nr.57/09-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.