Monitorul Oficial
nr. 69/1 februarie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.839/08-12-2015 
DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.866/10-12-2015 
DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
V
  3.   O. nr.3.098/27-01-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
A
  4.   O. nr.3.107/27-01-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017
-
  5.   N. nr.3/26-01-2016 (A.S.F.)
NORMĂ privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraților
-


Luni, 21 septembrie 2020, 09:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.