Monitorul Oficial
nr. 139/3 iulie 1997

Rectificare:
  1.   D.-L. nr.118/30-03-1990 
DECRET-LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
V
Publicare
  2.   D.C.C. nr.46/04-03-1997 
DECIZIE referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile
-
  3.   D.C.C. nr.90/30-04-1997 
DECIZIE privind exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă și ale art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr.112/1995
-
  4.   D.C.C. nr.91/30-04-1997 
DECIZIE privind exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă
-
Republicare:
  5.   H.C.D. nr.18/02-06-1997 
HOTĂRÂRE privind structura organizatorica a Secretariatului general al Camerei Deputaților
T
Publicare
  6.   H.G. nr.308/23-06-1997 
HOTĂRÂRE referitoare la strategia nationala de informatizare
V
  7.   H.G. nr.309/23-06-1997 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea detinerii și folosirii de autoturisme de catre unitatile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
A
  8.   H.G. nr.314/24-06-1997 
HOTĂRÂRE privind organizarea in Romania a Reuniunii comune a Consiliului de administratie și a Comitetului de directie ale Fondului de Dezvoltare Sociala ale Consiliului Europei (Bucuresti și Sinaia, 6-10 iulie 1997)
T
  9.   H.G. nr.315/24-06-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Bloc de locuinte de serviciu A 8 -- Ansamblul Uranus Tineretului -- in municipiul Bucuresti"
-
  10.   H.G. nr.316/24-06-1997 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Rasirom"
T


Miercuri, 27 octombrie 2021, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.