Monitorul Oficial
nr. 353/9 mai 2016

Publicare
  1.   D. nr.473/04-05-2016 
DECRET privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
-
  2.   D.C.C. nr.86/23-02-2016 
DECIZIA nr. 86 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.169/24-03-2016 
DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
V
  4.   H.G. nr.318/27-04-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Galați
-
  5.   H.G. nr.321/27-04-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.323/27-04-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naționale a României
-
  7.   H.G. nr.334/04-05-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   Decizie nr.168/09-05-2016 
DECIZIE privind numirea domnului Dragoș-Cristian Dinu în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
-


Luni, 21 septembrie 2020, 10:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.