Monitorul Oficial
nr. 361/11 mai 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.67/16-02-2016 
DECIZIA nr. 67 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1)-(5) și art. 10 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V
  2.   D.C.C. nr.149/17-03-2016 
DECIZIA nr. 149 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  3.   D.C.C. nr.202/07-04-2016 
DECIZIA nr. 202 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală
V
  4.   H.G. nr.328/27-04-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   Decizie nr.1.019/04-05-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare/ reasigurare
-
  6.   Decizie nr.1.020/04-05-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății A-ZET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
-
  7.   O. nr.236/04-05-2016 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice
-
  8.   H. nr.24/09-05-2016 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 8, 10, 14 și 17 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor- verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
-
  9.   H. nr.25/10-05-2016 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.