Monitorul Oficial
nr. 390/23 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.98/19-05-2016 
LEGE privind achizițiile publice
-
  2.   D. nr.514/19-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice
-
  3.   O. nr.807/13-05-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate
-


Joi, 30 iunie 2022, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.