Monitorul Oficial
nr. 394/24 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.103/23-05-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
  2.   D. nr.520/20-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
  3.   D. nr.528/23-05-2016 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  4.   D. nr.529/23-05-2016 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Comandor
-
  5.   D. nr.530/23-05-2016 
DECRET privind conferirea Medaliei Bărbăție și Credință
-
  6.   O. nr.116/20-05-2016 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008
-
  7.   O. nr.681/429/889/13-05,04-05,09-05-2016 (M.F.P., M.T.S., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului și Sportului
-
  8.   O. nr.951/19-05-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 201614 mai 2017
-
  9.   O. nr.1.559/17-05-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
-
  10.   Dispoziție nr.6/18-03-2016 
DISPOZIȚIE privind constatarea unei funcții vacante și înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România
-


Duminică, 20 octombrie 2019, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.