Monitorul Oficial
nr. 534/15 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.147/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
-
  2.   D. nr.675/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului tehnicienilor Dentari din România
-
  3.   L. nr.148/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  4.   D. nr.676/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  5.   L. nr.149/12-07-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  6.   D. nr.677/11-07-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  7.   L. nr.150/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
  8.   D. nr.678/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
  9.   D.C.C. nr.384/07-06-2016 
DECIZIA nr. 384 din 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) și (11) din Codul de procedură penală
V
  10.   O. nr.2.037/08-07-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
-
  11.   O. nr.28/28-06-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013
-


Joi, 29 octombrie 2020, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.