Monitorul Oficial
nr. 540/19 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.152/13-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  2.   D. nr.680/12-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  3.   L. nr.153/13-07-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  4.   D. nr.681/12-07-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  5.   L. nr.154/15-07-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
  6.   D. nr.696/15-07-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
  7.   D. nr.700/15-07-2016 
DECRET pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
-
  8.   O. nr.851/13-07-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale"
-
  9.   O. nr.996/27-05-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului
-
  10.   C. nr.15/11-07-2016 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016
-


Joi, 17 octombrie 2019, 18:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.