Monitorul Oficial
nr. 556/22 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.158/19-07-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  2.   D. nr.701/18-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  3.   D.C.C. nr.265/10-05-2016 
DECIZIA nr. 265 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
V
  4.   D.C.C. nr.287/11-05-2016 
DECIZIA nr. 287 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  5.   H.G. nr.501/20-07-2016 
HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant
-
  6.   H.G. nr.502/20-07-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
-


Duminică, 07 august 2022, 19:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.