Monitorul Oficial
nr. 561/25 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.163/21-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
V
  2.   D. nr.707/20-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  3.   H.G. nr.497/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Curții de Conturi în administrarea Direcției Naționale Anticorupție
-
  4.   H.G. nr.498/06-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curții de Conturi
-
  5.   O. nr.863/21-07-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului; ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului National de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
-
  6.   H./07-01-2016 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi și alții împotriva României
-


Luni, 14 octombrie 2019, 00:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.