Monitorul Oficial
nr. 689/6 septembrie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.575/12-07-2016 
DECIZIA nr. 575 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V
  2.   D.C.C. nr.576/12-07-2016 
DECIZIA nr. 576 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
V
  3.   O.U.G. nr.48/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
V
  4.   O.U.G. nr.49/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IIl-a - zone protejate
V
  5.   O.U.G. nr.50/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
V
  6.   H.G. nr.630/31-08-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016
-
  7.   O. nr.898/25-08-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin măsura 20 "Asistență tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.