Monitorul Oficial
nr. 743/23 septembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.168/22-09-2016 
LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014
-
  2.   Decizie/26-05-2014 (P.)
DECIZIA Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (2014/335/UE, Euratom)
-
  3.   D. nr.818/21-09-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014
-
  4.   D.C.C. nr.500/30-06-2016 
DECIZIA nr. 500 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. f) și ale art. 68 alin. (1) și (5) din Codul de procedură penală
V
  5.   H.G. nr.663/14-09-2016 
HOTĂRÂRE privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
-
  6.   O. nr.3.765/16-09-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului
-


Marți, 22 octombrie 2019, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.