Monitorul Oficial
nr. 805/12 octombrie 2016

Publicare
  1.   O.U.G. nr.66/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
A
  2.   O.U.G. nr.67/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
V
  3.   H.G. nr.729/05-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 17 mai 2016 și la Paris la 20 iunie 2016, la Acord u’l-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
-
  4.   H.G. nr.730/05-10-2016 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești", precum și pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă
-
  5.   H.G. nr.731/05-10-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
-
  6.   H.G. nr.732/05-10-2016 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   O. nr.1.294/04-10-2016 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ- teritorială Gârbău din județul Cluj
A
  8.   O. nr.1.297/05-10-2016 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculești din județul Ialomița
-
  9.   O. nr.1.532/28-07-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat
-


Marți, 27 octombrie 2020, 11:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.