Monitorul Oficial
nr. 842/24 octombrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.186/20-10-2016 
LEGE privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
  2.   D. nr.870/19-10-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
  3.   D.C.C. nr.484/30-06-2016 
DECIZIA nr. 484 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  4.   D.C.C. nr.487/30-06-2016 
DECIZIA nr. 487 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
V
  5.   D.C.C. nr.488/30-06-2016 
DECIZIA nr. 488 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.042 și art. 1.043 din Codul de procedură civilă
V
  6.   H.G. nr.776/19-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
-
  7.   Decizie nr.325/24-10-2016 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
-
  8.   Decizie nr.326/24-10-2016 
DECIZIE privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală
-
  9.   O. nr.915/1.978/23-09,12-10-2016 (M.A.D.R., M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale si al ministrului mediului, apelor și pădurilornr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii și zone
-
  10.   O. nr.1.237/07-10-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației care urmează să desfășoare pe propria răspundere activități specifice transportului feroviar
V
  11.   O. nr.1.274/13-10-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție
-
  12.   O. nr.1.877/1.155/30-09,12-10-2016 (M.M.A.P., M.E.C.R.M.A.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
-
  13.   H. nr.42/20-10-2016 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016
-


Marți, 15 octombrie 2019, 02:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.