Monitorul Oficial
nr. 849/26 octombrie 2016

Publicare
  1.   H.G. nr.756/12-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
-
  2.   O. nr.2.593/19-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A și privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcțiune și a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău
-
  3.   O. nr.2.595/19-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniță și cimitir, satul Broșteni, comuna Păuca, județul Sibiu
-
  4.   O. nr.2.598/20-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul lași, județul Iași
-
  5.   O. nr.5.446/10-10-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituțiilor de învățământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile didactice și didactice auxiliare de conducere
-
  6.   Decizie nr.592/18-10-2016 (C.N.A.)
DECIZIE privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
  7.   Decizie nr.315/28-09-2016 (C.P.S.I.P.P.C.)
DECIZIE privind înființarea Departamentului inspecții și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
-
  8.   Decizie nr.2.002/13-10-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății SAVINVEST C.l. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-
Rectificare:
  9.   H. nr.28/07-09-2016 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor si condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputaților
A


Luni, 23 noiembrie 2020, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.