Monitorul Oficial
nr. 866/31 octombrie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.533/05-07-2016 
DECIZIA nr. 533 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  2.   D.C.C. nr.534/05-07-2016 
DECIZIA nr. 534 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  3.   O.U.G. nr.70/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  4.   O. nr.1.212/889/27-10,26-10-2016 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
A
  5.   O. nr.68/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
A
  6.   O. nr.69/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență
A
  7.   O. nr.75/28-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
V


Marți, 27 octombrie 2020, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.