Monitorul Oficial
nr. 983/7 decembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.245/05-12-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
-
  2.   D. nr.1.098/29-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
-
  3.   L. nr.246/05-12-2016 
LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  4.   D. nr.1.099/29-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
-
  5.   L. nr.247/05-12-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
-
  6.   D. nr.1.100/26-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
-
  7.   L. nr.248/05-12-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
  8.   D. nr.1.101/29-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
  9.   L. nr.249/05-12-2016 
LEGE pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
  10.   D. nr.1.102/29-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
  11.   H.G. nr.880/23-11-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Podari, județul Dolj
-
  12.   H.G. nr.892/29-11-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin
-
  13.   H.G. nr.895/29-11-2016 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Olt și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  14.   H.G. nr.896/29-11-2016 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informații și a Ministerului Apărării Naționale la proiectul "Multinațional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2"
-
  15.   O. nr.2.218/28-11-2016 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016
-


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.