Monitorul Oficial
nr. 1057/28 decembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.252/23-12-2016 
LEGE pentru completarea art. 41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
-
  2.   D. nr.1.159/23-12-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
-
  3.   H.S. nr.168/27-12-2016 
HOTĂRÂRE privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
-
  4.   H.G. nr.981/21-12-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 25 octombrie 2016 și la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
-
  5.   H.G. nr.1.001/21-12-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului rir. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, prin includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții
-
  6.   O. nr.5.906/29-11-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iași
V
  7.   O. nr.117/20-12-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
A
  8.   O. nr.118/20-12-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017
V
  9.   Decizie nr.22/25-10-2016 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 22 din 25 octombrie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-
  10.   R. nr.10/23-12-2016 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
Rectificare:
  11.   O. nr.5.382/29-09-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016-2017
-
  12.   O. nr.4.181/C/18-11-2016 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului justiției în scopul corelării cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  13.   N. nr.39/25-11-2016 (A.S.F.)
NORMĂ privind asigurările auto din România
A
  14.   H.G. nr.931/08-12-2016 
HOTĂRÂRE privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro
-


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.