Monitorul Oficial
nr. 211/28 martie 2017

Publicare
  1.   L. nr.27/24-03-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CE:E) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
-
  2.   D. nr.321/24-03-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
-
  3.   L. nr.28/24-03-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  4.   D. nr.322/24-03-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  5.   D.C.C. nr.44/31-01-2017 
DECIZIA nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  6.   Decizie nr.5/06-03-2017 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Muncel), Licența de concesiune nr. 15.996/2013
-
  7.   H. nr.39/16-03-2017 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiață" (NI-ASR-07-VII/0)
A


Miercuri, 23 octombrie 2019, 12:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.