Monitorul Oficial
nr. 412/31 mai 2017

Publicare
  1.   L. nr.127/30-05-2017 
LEGE pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste
-
  2.   D. nr.510/31-05-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste
-
  3.   D. nr.528/31-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.529/31-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D. nr.530/31-05-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.532/31-05-2017 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor
-
  7.   H.C.D. nr.48/30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  8.   H.G. nr.381/31-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2017
-
  9.   O. nr.536/24-05-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016
A
  10.   O. nr.39/29-05-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
-
  11.   Decizie nr.12/25-04-2017 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 12 din 25 aprilie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Marți, 17 mai 2022, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.