Monitorul Oficial
nr. 421/7 iunie 2017

Publicare
  1.   L. nr.128/31-05-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  2.   D. nr.522/31-05-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 161 /2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  3.   L. nr.133/31-05-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  4.   D. nr.527/31-05-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătățiri funciare
-
  5.   H.G. nr.345/18-05-2017 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară, precum și trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii
-
  6.   H.G. nr.347/18-05-2017 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul General al Politiei Române
-
Rectificare:
  7.   Decizie nr.420/19-05-2017 
DECIZIE pentru numirea domnului Ștefan Popescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
-


Vineri, 19 august 2022, 20:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.