Monitorul Oficial
nr. 468/22 iunie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.225/04-04-2017 
DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
V
  2.   D.C.C. nr.264/27-04-2017 
DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "în cazul în care con viețuiesc" din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
V
  3.   O. nr.165/18-05-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.21 "Eficientă energetică și atenuarea schimbărilor climatice - înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
-
  4.   O. nr.409/4020/737/703/11-05,06-06,24-05,18-05-2017 (M.C.S.I., M.E.N., M.M.J.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
A
  5.   O. nr.1.618/C/13-06-2017 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013
-
  6.   O. nr.4.060/14-06-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominala a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
A


Vineri, 19 august 2022, 19:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.