Monitorul Oficial
nr. 491/28 iunie 2017

Publicare
  1.   L. nr.144/26-06-2017 
LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  2.   D. nr.563/26-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Leaea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   L. nr.145/26-06-2017 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
  4.   D. nr.564/26-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
  5.   L. nr.146/26-06-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
  6.   D. nr.565/26-06-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
  7.   L. nr.147/26-06-2017 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  8.   D. nr.566/26-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
  9.   D.C.C. nr.109/09-03-2017 
DECIZIA nr. 109 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
V
  10.   D.C.C. nr.162/16-03-2017 
DECIZIA nr. 162 din 16 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
V
  11.   O. nr.M.45/902/739/15-05,19-06,24-05-2017 (M.A.N., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., Filială a Companiei Naționale "Romtehnica"- S.A.
-
  12.   O. nr.181/31-05-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costurile de funcționare si animare) - Selectarea grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
-
  13.   O. nr.899/22-06-2017 (M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din coordonarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale
-


Marți, 27 octombrie 2020, 11:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.