Monitorul Oficial
nr. 681/22 august 2017

Publicare
  1.   O.G. nr.12/18-08-2017 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  2.   O.G. nr.13/18-08-2017 
ORDONANȚĂ privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
  3.   H.G. nr.585/18-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  4.   Decizie nr.591/22-08-2017 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  5.   Decizie nr.592/22-08-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Laurențiu Chirvăsuță în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  6.   O. nr.2.399/10-08-2017 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare
-
  7.   C. nr.14/11-08-2017 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfințirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeș
-
  8.   Decizie nr.1.109/10-08-2017 (A.S.F.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societătii GENIUS INSURANCE BROKER -S.R.L .
-
  9.   Decizie nr.1.119/10-08-2017 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii DEAASIG- CONSULTANT, ASISTENT Șl BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii
-


Miercuri, 23 septembrie 2020, 02:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.