Monitorul Oficial
nr. 902/16 noiembrie 2017

Publicare
  1.   O.U.G. nr.82/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  2.   H.G. nr.822/15-11-2017 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   O. nr.1.369/24-10-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin
-
  4.   O. nr.1.389/30-10-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
-
  5.   O. nr.2.876/C/27-10-2017 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice
-
  6.   Listă nr.6/15-11-2017 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate în data de 5 noiembrie 2017
-


Duminică, 29 noiembrie 2020, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.