Monitorul Oficial
nr. 106/2 februarie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.682/02-11-2017 
DECIZIA nr. 682 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) și art. 158 alin. (i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  2.   D.C.C. nr.703/09-11-2017 
DECIZIA nr. 703 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 494 alin. 3 teza a doua din Codul civil din 1864
V
  3.   Decizie nr.54/02-02-2018 
DECIZIE privind numirea domnului Tudor-Bogdan Rogin în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-
  4.   O. nr.223/26-01-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcată a TVA"
-
  5.   O. nr.27/31-01-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor pe piața centralizată pentru serviciul universal
-
Rectificare:
  6.   L. nr.72/03-06-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-


Luni, 30 noiembrie 2020, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.