Monitorul Oficial
nr. 225/13 martie 2018

Publicare
  1.   L. nr.63/09-03-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
V
  2.   D. nr.273/08-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  3.   O.U.G. nr.15/07-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  4.   H.G. nr.87/07-03-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi
-
  5.   O. nr.168/23-02-2018 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră
A
  6.   O. nr.175/22-02-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Șura Mică din județul Sibiu
-


Marți, 24 noiembrie 2020, 02:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.