Monitorul Oficial
nr. 345/19 aprilie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.713/09-11-2017 
DECIZIA nr. 713 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  2.   D.C.C. nr.758/23-11-2017 
DECIZIA nr. 758 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.857/14-12-2017 
DECIZIA nr. 857 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 280 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. b) și art. 282 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală
V
  4.   H.G. nr.214/12-04-2018 
HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.215/12-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș-Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și municipiul București
-
  6.   H.G. nr.216/12-04-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș
-
  7.   H.G. nr.221/18-04-2018 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius
-
Rectificare:
  8.   L. nr.72/03-06-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
  9.   O.U.G. nr.25/29-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
V


Marți, 24 noiembrie 2020, 03:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.