Monitorul Oficial
nr. 402/10 mai 2018

Publicare
  1.   L. nr.104/08-05-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  2.   D. nr.393/07-05-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   D.C.C. nr.725/21-11-2017 
DECIZIA nr. 725 din 21 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționali ta te a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
V
  4.   O. nr.1931/1615/598/26-04,02-05,04-05-2018 (M.F.P., M.M.J.S., M.S.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
-
  5.   I. nr.1/07-05-2018 
Instrucțiune privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calitătii aerului
-


Miercuri, 23 octombrie 2019, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.