Monitorul Oficial
nr. 459/4 iunie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.33/30-05-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind FiriTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator COM(2018) 109
-
  2.   H.C.D. nr.34/30-05-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară -JOIN(2018) 5
-
  3.   O.U.G. nr.45/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
  4.   O. nr.703/30-05-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
-
  5.   O. nr.704/30-05-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
-
  6.   O. nr.707/31-05-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
-


Duminică, 07 august 2022, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.