Monitorul Oficial
nr. 516/22 iunie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.306/08-05-2018 
DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului
-
  2.   O.U.G. nr.50/21-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
V
  3.   H.G. nr.433/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2018
-
  4.   H.G. nr.435/21-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
-
  5.   H.G. nr.440/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă - SIIEASC"
-
  6.   O. nr.1.443/11-06-2018 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea formatului standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective
-


Luni, 21 octombrie 2019, 11:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.