Monitorul Oficial
nr. 639/23 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.186/18-07-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
  2.   D. nr.553/17-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
  3.   L. nr.187/18-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  4.   D. nr.554/17-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  5.   L. nr.189/18-07-2018 
LEGE privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
V
  6.   D. nr.556/17-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
  7.   H.G. nr.511/12-07-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța (U.M. 0406 Constanța)
-
  8.   O. nr.1.158/18-07-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmiterea acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
-


Duminică, 09 august 2020, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.