Monitorul Oficial
nr. 792/17 septembrie 2018

Publicare
  1.   O.U.G. nr.81/11-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
  2.   H.G. nr.712/11-09-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
-
  3.   O. nr.1.360/11-09-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP23 Găgeni din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații
-
  4.   O. nr.1.361/11-09-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Comoșteni și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Piscu Nou din județul Dolj, în proprietatea acestor organizații
-
  5.   O. nr.1.362/11-09-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
-
  6.   O. nr.1.366/12-09-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente
-
  7.   O. nr.3.067/10-09-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru completarea unor reglementări contabile
-
Rectificare:
  8.   H.G. nr.231/30-03-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
-
  9.   Decizie nr.386/31-05-2018 (A.R.F.)
DECIZIE a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr.141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 -2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L.
-
  10.   R. nr.3/01-08-2018 (B.N.R.)
REGULAMENT privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată
-


Vineri, 30 octombrie 2020, 08:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.