Monitorul Oficial
nr. 833/28 septembrie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.439/28-06-2018 
DECIZIA nr. 439 din 28 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
-
  2.   O.U.G. nr.87/27-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   Decizie nr.265/28-09-2018 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
-
  4.   Decizie nr.266/28-09-2018 
DECIZIE privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
-
  5.   O. nr.1.394/26-09-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea art. 2 alin. (4) lit. c) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condițiile specifice care trebuie îndeplinite de organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate/asociațiile organizațiilor de producători în relațiile contractuale, precum și la criteriile tehnice necesare recunoașterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului
-
  6.   O. nr.3.200/27-09-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018
-
  7.   O. nr.1.331/27-09-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
-
Rectificare:
  8.   H.G. nr.744/18-09-2018 
HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnico- organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 si 7 octombrie 2018
-
  9.   Act./27-04-2018 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Partidul Național Liberal.
-


Marți, 29 septembrie 2020, 21:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.